Zoeken

Privacyverklaring

1. Inleiding

Welkom bij Remka. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring beschrijft hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, en beschermen.

2. Contactgegevens

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Remka verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken onder andere de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens tenzij dit expliciet is vereist voor een specifieke dienst of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt.

5. Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

Remka verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doelen, zoals het afhandelen van uw betalingen, het verzenden van nieuwsbrieven, en het bieden van klantenservice.

6. Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Remka bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Specifieke bewaartermijnen zijn:

 • Contactgegevens en accountgegevens: zolang uw account actief is plus 1 jaar.
 • Transactiegegevens: 7 jaar, in overeenstemming met fiscale wetgeving.
 • Communicatie en interacties: 2 jaar na de laatste interactie.
 • Gebruiksgegevens en cookies: maximaal 2 jaar na uw laatste bezoek aan onze website.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Remka deelt uw gegevens met derden alleen wanneer dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit omvat het delen met bezorgdiensten en betalingsdienstverleners. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met alle derden die uw gegevens namens ons verwerken om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te garanderen.

8. Cookies en vergelijkbare technieken

Remka gebruikt functionele, analytische en tracking cookies voor diverse doeleinden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons via de contactgegevens vermeld in punt 2.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Remka neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen, inclusief het gebruik van beveiligde servers, firewalls, versleuteling en fysieke beveiligingsmaatregelen. Onze medewerkers en derden met toegang tot uw gegevens zijn verplicht tot vertrouwelijkheid.

11. Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.