Zoeken

Trombose

Trombose

Trombose, de vorming van een bloedstolsel binnen een bloedvat, kan leiden tot ernstige gezondheidscomplicaties zoals diepe veneuze trombose (DVT), longembolie en beroertes. Laboratoriumtests spelen een cruciale rol bij het diagnosticeren van trombose en bij het monitoren van de effectiviteit van antistollingstherapieën. Enkele belangrijke bloedonderzoeken gerelateerd aan trombose omvatten:

  1. D-dimeer test: Meet de aanwezigheid van D-dimeer in het bloed, een afbraakproduct van fibrine dat wordt gevormd wanneer een bloedstolsel oplost. Verhoogde niveaus kunnen wijzen op actieve stolselvorming en afbraak, maar zijn niet specifiek voor trombose, aangezien ze ook kunnen worden verhoogd bij andere aandoeningen.

  2. Prothrombinetijd (PT) en International Normalized Ratio (INR): Gebruikt om de bloedstollingstijd te meten en om de effectiviteit van warfarine-therapie te monitoren. PT/INR-tests zijn cruciaal voor patiënten die anticoagulantia gebruiken om het risico op trombose te verminderen.

  3. Geactiveerde partiële tromboplastinetijd (aPTT): Meet de effectiviteit van de intrinsieke en gemeenschappelijke stollingsroutes. Deze test wordt vaak gebruikt om patiënten te monitoren die behandeld worden met heparine.

  4. Antitrombine III, Proteïne C en Proteïne S tests: Deze eiwitten helpen bloedstolsels te voorkomen door de stollingscascade te remmen. Deficiënties in een van deze eiwitten kunnen het risico op trombose verhogen.

  5. Factor V Leiden en Prothrombine G20210A genmutatie tests: Genetische tests die worden gebruikt om specifieke mutaties te identificeren die het risico op trombose kunnen verhogen. Factor V Leiden is de meest voorkomende erfelijke risicofactor voor trombose.

De interpretatie van deze tests vereist specialistische kennis. Resultaten moeten altijd worden geëvalueerd in de context van de klinische presentatie van de patiënt en andere diagnostische bevindingen. Een uitgebreide evaluatie, inclusief zowel laboratoriumtests als klinische beoordeling, is essentieel voor het nauwkeurig diagnosticeren en behandelen van trombose.

Geen producten gevonden voor deze selectie.
Trombose