Zoeken

Disclaimer


1. Algemene informatie

De informatie die door Remka B.V. op haar website wordt verstrekt, is afkomstig uit bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd. Echter, Remka kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Hoewel we ernaar streven om de website continu bij te werken en te onderhouden, kunnen we niet garanderen dat de inhoud van (delen van) de website altijd correct, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is daarom indicatief en kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

2. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

De bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Remka kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, het vertrouwen op de informatie die erop wordt gepresenteerd, of de onmogelijkheid om de website te gebruiken.

3. Externe links

De websites die vanuit deze website kunnen worden bezocht, of de websites van waaruit deze website kan worden bezocht, zijn niet door Remka ingericht en worden ook niet door Remka onderhouden. Remka aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze externe websites of enige schade die kan voortvloeien uit het bezoeken van deze websites.

4. Aansprakelijkheid voor schade

Remka is niet aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid deze te gebruiken), inclusief schade veroorzaakt door virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van:

  • De informatie op deze website;
  • Informatie op websites waarnaar op deze website wordt verwezen;
  • Informatie op websites die naar deze website verwijzen;
  • Informatie die zonder voorafgaand overleg met Remka op de website wordt geplaatst.

5. Uitsluiting van aansprakelijkheid

De in deze disclaimer beschreven beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of bewuste roekeloosheid van Remka.