Zoeken

Tympanometers

Tympanometers

Tympanometers zijn gespecialiseerde medische instrumenten die gebruikt worden voor het evalueren van de werking van het middenoor, met name de mobiliteit van het trommelvlies en de druk in de middenoorholte. Deze apparatuur speelt een cruciale rol bij het diagnosticeren van aandoeningen zoals otitis media (middenoorontsteking), tympanosclerose, en eustachiusbuis disfunctie. Tympanometrie, de procedure uitgevoerd met een tympanometer, is een objectieve test die geen actieve respons van de patiënt vereist, waardoor het bijzonder nuttig is voor het testen van kleine kinderen en andere patiënten die moeite hebben met standaard gehoortests.

Tympanometers werken door een consistente toon in het oor te genereren terwijl de druk in de gehoorgang variëert. Dit maakt het mogelijk om de beweging van het trommelvlies te meten als reactie op veranderingen in druk, wat resulteert in een tympanogram - een grafische weergave van de verandering in de compliantie van het trommelvlies tegen verschillende drukniveaus.

Moderne tympanometers kunnen geïntegreerd zijn met andere diagnostische functies, zoals akoestische reflexmetingen, die de reflexrespons van de spieren in het middenoor meten op geluidsstimuli van hoge intensiteit, en otoakoestische emissietests, die helpen bij het beoordelen van de cochleaire gezondheid. Deze geïntegreerde systemen bieden een uitgebreid overzicht van de gehoorfunctie en middenoorstatus, wat essentieel is voor het ontwikkelen van een effectief behandelplan.

We kunnen geen producten vinden die overeenkomen met de selectie.
Tympanometers